Fermentacja podmłody

Automatyczny system fermentacji podmłody piekarskiej 

 

Produkowany przez nas jednozbiornikowy system fermentacji podmłody składa się z jednego fermentora o pojemności od 1.000 do 5.000 litrów. Ze względu na krótki czas fermentacji podmłody fermentor ten pełni funkcję zarówno zbiornika produkcyjnego, w którym odbywa się proces fermentacji, jak i magazynowego. Dojrzała podmłoda oraz zakwas pszenny mogą być magazynowane w temp. ok. 15º C nie zmieniając przy tym swoich właściwości technologicznych przez okres min. 12 h. Czynnikiem chłodzącym jest roztwór glikolu o temperaturze od 0°C do 2 °C. 

Dozowanie mąki do fermentora może  odbywać się automatycznie, z użyciem przesiewacza lub ręcznie. W przypadku automatyzacji całego procesu dozowanie mąki odbywa się poprzez bezpośrednie przyłączenie fermentora do planowanego/wykonanego w zakładzie systemu silosowania i przesyłu mąki. Sygnały tensometryczne napełnianego zbiornika odbiera i kontroluje system sterowania, który w razie potrzeby przekazuje odpowiedni sygnał do umieszczonej w silosowni szafy rozdzielczej systemu silosów. W ten sposób można realizować procesy dozowania mąki do fermentorów w dowolnym czasie i bez udziału obsługi. Takie rozwiązanie umożliwia również „zamawianie“ podmłody z wyprzedzeniem czasowym ( np. z soboty na niedzielę ). 

Procesy dozowania wody odbywają się również automatycznie, poprzez wchodzący w skład systemu elektroniczny dozownik wody.  Woda dozowana jest do fermentora poprzez odpowiednie przyłącza i rotacyjne turbinki myjące. Odpowiednia funkcja mycia dowolnego fermentora jest częścią składową systemu sterowania i odbywa się automatycznie w dowolnie wybranym przez obsługę czasie.