Pigging

Pigging to metoda, która polega na niskociśnieniowym czyszczeniu wewnętrznej powierzchni rurociągów, przy użyciu silikonowych elementów czyszczących o średnicy odpowiedniej dla czyszczonej rury. Każdy taki silikonowy element potocznie nazywany „świnką” wyposażony jest w kulę prowadzącą oraz dwie wargi zbierające. Budowa „świnki” pozwala na skuteczne czyszczenie rurociągu, nie uszkadzając przy tym powierzchni rur. „Świnki” przystosowane są do pracy ze zwykłymi kolanami o standardowym promieniu. Proces czyszczenia może być na bieżąco monitorowany przez przepływomierze i charakterystyki ciśnień, co pozwala śledzić i nadzorować postęp prac a także zapobiegać uszkodzeniu czyszczonej aparatury.

Pigging z bardzo dużym powodzeniem jest stosowany przy czyszczeniu rurociągów o znacznych długościach, przy występowaniu uporczywych zabrudzeń, gwarantując nieporównywalnie krótszy czas czyszczenia. Zaletą tego rozwiązania jest również możliwość odzyskania pozostałości produktu, który zalega w rurociągu po każdym cyklu produkcyjnym. Odzyskany produkt można ponownie wykorzystać, co czyni pigging systemem niezwykle ekonomicznym. Jest to również rozwiązanie ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Po usunięciu przez „świnkę” pozostałości produktu rurociąg pozostaje czysty i wolny od wszelkich substancji, a zatem zmniejsza się zużycie środków myjących. Na linii produkcyjnej, na której stosowany jest pigging, czas mycia w systemie CIP może zostać znacznie skrócony, w wyniku czego wzrasta wydajność produkcji.

System składa się z następujących elementów:

  • Silikonowy element czyszczący „Pig” - Silikonowy element z dwiema wargami zbierającymi oraz kulą prowadzącą. Pozwala na dokładne wyczyszczenie rurociągu z pozostałości po produkcie. Przystosowany jest do pracy ze zwykłymi kolanami o standardowym promieniu
  • Stacja nadawcza elementu czyszczącego - Specjalna konstrukcja stacji nadawczej nie pozwala na przedostanie się produktu do stacji zachowując tym samym wysoką higieniczność procesu. Ze stacji nadawczej element czyszczący za pomocą sprężonego powietrza lub wody zostaje wpuszczony do rurociągu.
  • Stacja odbiorcza elementu czyszczącego - Stacja odbiorcza służy odpowiedniemu rozdysponowaniu ewakuowanego produktu znajdującego się w rurze. Może on trafić z powrotem do zbiornika, gdzie zostanie wykorzystany do dalszej produkcji lub trafić do pojemnika zewnętrznego, z którego może zostać wylany do kanału (w przypadku popłuczyn) lub przetransportowany bezpośrednio do działu produkcyjnego.