Rozwój działalności gospodarczej firmy TECHNUM Jakub Szydłowski

flag yellow lowPROW 2014 2020 logo kolor

Leader

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Firma Technum realizuje projekt pt. „Rozwój działalności gospodarczej firmy TECHNUM Jakub Szydłowski poprzez modernizację obszaru produkcyjnego”.

Podstawowym celem przedmiotowego projektu jest rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie jego udziału w obszarze działań dostawców sprzętu dla branży chemicznej i przemysłu spożywczego. Ponadto wnioskodawca ma na celu rozwój projektów technologicznych i wzrost innowacyjności wykonywanych urządzeń poprzez wprowadzenie na rynek zbytu nowoczesnych maszyn
o niestandardowym procesie działania.

Założony cel zostanie osiągnięty poprzez zakup nowego urządzenia do działań produkcyjnych, dzięki czemu zaistnieje możliwość wykonywania instalacji o szerszym przeznaczeniu i zwiększonym poziomie skomplikowania, a tym samym będą to produkty odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie sektora wytwórstwa produktów spożywczych i chemicznych. Zakupiony zostanie robot spawalniczy do rur.

Efektem operacji będzie wzrost przychodów ze sprzedaży oraz utworzenie trzech nowych miejsc pracy.

Operacja jest realizowana w ramach PROW 2014-2020 – działanie 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Data Publikacji: 24.05.2021