Fermentacja zakwasu

Produkowany przez nas system fermentacji kwasów żytnich składa się z dwóch, połączonych w tandem fermentorów, każdy z nich o pojemności od 1.000 do 5.000 litrów, oraz jednego zbiornika magazynowego o pojemności od 1.000 do 5.000 litrów. W dwóch pierwszych fermentorach odbywa się przygotowanie zakwasu i jego fermentacja, natomiast trzeci służy jako zbiornik magazynowy. Dojrzały zakwas magazynowany jest w temp. ok. 10º C nie zmieniając swoich właściwości technologicznych przez okres min. 18 h.

Dozowanie mąki do fermentorów może odbywać się automatycznie, z użyciem przesiewacza lub ręcznie. W przypadku automatyzacji całego procesu dozowanie mąki odbywa się poprzez bezpośrednie przyłączenie fermentorów do planowanego/wykonanego w zakładzie systemu silosowania i przesyłu mąki. Sygnały tensometryczne napełnianych fermentorów odbiera i kontroluje system sterowania, który w razie potrzeby przekazuje odpowiedni sygnał do umieszczonej w silosowni szafy rozdzielczej systemu silosów. W ten sposób można realizować procesy dozowania mąki do fermentorów w dowolnym czasie i bez udziału obsługi. Takie rozwiązanie umożliwia również „zamawianie“ zakwasu z wyprzedzeniem czasowym ( np. z soboty na niedzielę )  lub prowadzenie fermentacji wielofazowej. 

Procesy dozowania wody odbywają się również automatycznie, poprzez wchodzący w skład systemu elektroniczny dozownik wody.  Woda dozowana jest do fermentorów poprzez odpowiednie przyłącza i rotacyjne turbinki myjące. Odpowiednia funkcja mycia dowolnego fermentora jest częścią składową systemu sterowania i odbywa się automatycznie w dowolnie wybranym przez obsługę czasie.

Po uzyskaniu dojrzałości zakwas zostaje przepompowany poprzez specjalny, rurowy wymiennik ciepła do fermentora magazynowego. Przejście zakwasu przez wymiennik powoduje jego natychmiastowe schłodzenie do temperatury magazynowej, hamującej jego dalszy rozwój. Czynnikiem chłodzącym jest roztwór glikolu o temperaturze od 0°C do 2 °C. 

Fermentor magazynowy połączony jest z punktami dozowania w ciastowni poprzez specjalny rurociąg ze spożywczej stali kwasoodpornej. System automatycznych zaworów pneumatycznych umożliwia połączenie tego fermentora z wybranym miejscem. Procesy dozowania dojrzałego zakwasu odbywają się automatycznie poprzez sygnał pochodzący z tensometrów, przewidzianych w miejscach dozowania wag najazdowych.